STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

NOSNÍKY NADKROKEVNÍ IZOLACE


  PROBLEMATIKA OBECNĚ
Zajištění potřebné tloušťky izolace v podstřešních prostorách a půdních vestavbách se dosud obvykle provádí dvěma technicky odlišnými způsoby. U prvního způsobu se používají tuhé izolační tvarovky či střešní izolační panely, které mohou být upraveny a vytvarovány tak, že kromě izolace nahradí i laťování pro taškovou střešní krytinu. Nevýhodou těchto řešení je kromě zvýšených nákladů také technologická náročnost, kterou nezaučená odborná firma či živnostník obtížně zvládne.
Při druhém způsobu se používají jednotlivé prvky - dřevěné hranoly (námětky) a vložená tepelná izolace (XPS), které jsou pomocí speciálních dlouhých vrutů, případně speciálních držáků, kotveny do původních krokví krovů zateplovaného objektu. Takové řešení je technicky velmi problematické, neboť spoj přídavných prvků s původním krovem je sice zajištěn kvalitním (a staticky vypočítaným) vrutem, avšak původní dřevěná krokev je běžně poškozena podélnými trhlinami po seschnutí trámu a otvory po původních hřebících. Výpočtové metody návrhu dimenzí nosných speciálních vrutů rovněž uvažují pouze s kvalitním materiálem krokví, který lze docílit pouze u nových dřevěných krokví a nezohledňují často zhoršenou kvalitu stávajících krokví při dodatečně zateplovaných krovech. Vhodným řešením je nosník nadkrokevní izolace.


  POPIS PRVKU
Nosník nadkrokevní izolace TERMO je tvořen z dřevěného impregnovaného hranolu (námětku), podpíraného krátkými dřevěnými stojkami uspořádanými v rozestupech, mezi nimiž je umístěna tuhá tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu (XPS). Námětek je opatřen kotevními pozinkovanými ocelovými prvky pro nasunutí na krokev a připevnění (vruty či konvexními hřebíky) z bočních stran ke krokvi krovu.
Nosník nadkrokevní izolace TERMO umožňuje zachovat původní osvědčenou koncepci s dostatečnou mezerou pro vložení předepsané tloušťky minerální tepelné izolace a položenou hydroizolační (pojistnou) fólií a kontralatěmi, vynášejí taškové krytiny na laťování.

Nadkrokevní nosník izolace - novinka v řešení (pro rekonstrukce i novostavby)


  VÝHODY NADKROKEVNÍCH NOSNÍKŮ TERMO
odrazka použití pro tradiční a oblíbené řešení s využitím potřebné tloušťky cenově dostupné minerální
tepelné izolace
odrazka využitelnost pro rekonstrukce i modernizace
odrazka garance únosnosti spojů i při negarantovatelné kvalitě dřevěných krokví četností vrutů
či konvexních hřebíků
odrazka jednoduchá montáž bez potřeby odborných pracovníků a speciálních pomůcek
odrazka koncepční zamezení tepelných mostů v podkrovních prostorech
odrazka nižší náklady ve srovnání s ostatními technologiemi

Skladba šikmého pohledu (rekonstrukce)

Skladba šikmého pohledu (rekonstrukce)


  ROZMĚRY NADKROKEVNÍHO NOSNÍKU TERMO
Délka nosníku ... základní nosník ... 4020 mm
... doplňky základního nosníku ... 1380, 2040 a 2700 mm
Výška nosníku ... dle požadavku, obvykle 140 mm nebo 160 mm
Výška (tloušťka) izolace ... dle požadavku, obvykle 80 mm nebo 100 mm
Šířka nosníku ... odpovídá šířce krokve, obvykle 100 mm

Příčný řez podkrovním prostorem


  POUŽITÍ NA STAVBĚ
Nosník nadkrokevní izolace TERMO je určen zejména pro dodatečné zateplení půdních vestaveb, pro rekonstrukce rodinných domů, bytových domů a ostatních objektů, u kterých jsou upřednostňovány požadavky na snížení energetické náročnosti budov. Tento nosník může najít uplatnění i v novostavbách, kde výška krokví daná požadavkem tloušťky tepelné izolace je neekonomická a zároveň vytváří nežádoucí tepelný most ve střešní rovině, který použitím nosníku nadkrokevní izolace TERMO podle technického řešení odpadá.


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji