STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

OBVODOVÉ STĚNY


TVAROVKA STĚN TERMO


  POPIS VÝROBKU
Stěnová tvarovka TERMO je tvořena vnější stěnou z tuhého fasádního polystyrénu, požadované tloušťky a vnitřní stěnou z tuhého deskového polystyrénu. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými tyčemi s maticemi, které jsou zapuštěné v polystyrénových rozpěrách (šrouby, maticemi a plastovými roznášecími talířovými podložkami). Vylitím tvarovek TERMO na stavbě vzniká betonové jádro, které zajišťuje kromě statických vlastností bezkonkurenční tepelnou akumulaci stěny, srovnatelnou pouze s vápenopískovými cihlami a tvarovkami.

Tvarovka stěn TERMO - foto 01 Tvarovka stěn TERMO - foto 02

POZNÁMKA
V případě požadavku zákazníka lze venkovní stěnu tvarovky TERMO vyrobit z polystyrénu a heraklitové desky, vše v dohodnutých tloušťkách.


  ROZMĚRY VÝROBKU
Tvarovky stěn TERMO se vyrábějí v délkách 500 a 1000 mm, vyskládáním do požadovaných půdorysných rozměrů budoucího domu. Výška dílce je obvykle 500 mm. Minimální tloušťka tepelné izolace je 200 mm - odpovídá celkové tloušťce stěny 390 mm. V doplňcích se upravuje individuálně dle potřeb projektu.
Již toto řešení zajišťuje minimální tepelný odpor (bez omítky) R = 5,11 m2KW-1!


Řez stěnou z tvarovek TERMO


  POUŽITÍ NA STAVBĚ
Stěnové tvarovky TERMO představují vhodnou alternativu zděných stěn, protože splňující náročné tepelně-izolační požadavky nízkoenergetických a pasívních domů. Nosnou částí sendvičové stěnové konstrukce je betonové jádro, vylité na stavbě, s vynikajícími akumulačními schopnostmi stěny. Dle potřeby a náročnosti konstrukce (například exponované zdi a pilíře) je betonové jádro vyztuženo betonářskou výztuží. Vždy jsou konstrukční výztuží provázány rohy objektu a napojení obvodových stěn s vnitřními nosnými stěnami. Tradičně je provedeno vyztužení nadokenních, nadedveřních a nadvratových překladů a vyztužení věnců, ke kterým je přikotvena konstrukce zastřešení. Právě akumulace zdiva je rozhodující vlastností konstrukce, která společně s variabilitou tloušťky tepelné izolace stěny, upřednostňuje tento výrobek před tradičními zdícími materiály.

Stavba: Obvodové stěny - foto 01 Stavba: Obvodové stěny - foto 02

Stavba: Obvodové stěny - foto 03 Stavba: Obvodové stěny - foto 04

Podepření překladu Garáž - překlad

Věncové tvarovky Boční pohled

Boční pohled Zadní pohled


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji