STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

PŘEKLADY ROVNÉ


ztracené bednění pro:

  vytvoření železobetonového únosného překladu
  termo (zatepleného)
  modul (nezatepleného)
  vytvoření překladu v kombinaci s válcovaným nosníkem
  termo plus (zatepleného)
  modul plus (nezatepleného)

  VYRÁBÍME TVAROVKY PŘEKLADŮ S VÝHODOU:
odrazka vytvoření únosného masívního železobetonového monolitického průřezu
odrazka řešení i pro dlouhé překlady v kombinaci s vloženými válcovanými nosníky
(tzv. nadvratové překlady, kde statik již nemůže vynést zatížení železobetonovým průřezem)
odrazka použití na všechny druhy a tloušťky zdiva (keramické, pórobetonové a sendvičové)
odrazka provedení zatepleného a nezatepleného
odrazka požadovaného rozměrového a materiálového provedení
odrazka snadné montáže bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka lepších statických a tepelně-izolačních vlastností
odrazka celkově nižší náklady na provádění překladů


ZATEPLENÉ TVAROVKY PŘEKLADŮ TERMO


Tvarovka překladů TERMO je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky do 500 mm a pro rekonstrukce (s tloušťkou zdiva i větším).

Je tvořena vnější tepelně-izolační stěnou z tuhého fasádního polystyrénu (tl. 60 až 160 mm) a vnitřní stěnou z dřevocementové (heraklitové) desky. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými pásovinami – sponkami, (které na rozdíl od závitových tyčí tvarovek věnců umožňují vložení vyššího koše Kari k vytvoření únosnější železobetonové konstrukce).

Tvarovka překladů TERMO je opatřena speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky odpovídá délce překladu, do přepravní délky 2000 mm, delší jsou složeny z částí, které vzájemně k sobě fixuje dno, obvyklá výška je 250 mm, (případně 200 nebo 300 mm).

Překlad TERMO Překlad TERMO, detail


NEZATEPLENÉ TVAROVKY PŘEKLADŮ MODUL


Tvarovka překladu MODUL je určena zejména pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 200 až 300 mm, (případně i 175 mm) nebo pro obvodové zdivo, které bude následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem.

Konstrukčně a rozměrově vychází z tvarovky TERMO, je však tvořena vnější a vnitřní stěnou z dřevocementové - heraklitové desky tl. 25 mm.

Překlad MODUL Překlad MODUL, detail


VÝZTUŽ TVAROVEK – koše Kari


Tvarovky překladů TERMO a MODUL jsou již z výroby opatřeny nasunutým košem z ohýbané zesílené Kari sítě (obvykle KH 20, s tloušťkou prutu sítě 6 mm), která plní funkci smykové výztuže (třmínků) v překladu a usnadňuje uložení nosné výztuže.


DNA PŘEKLADŮ


Tvarovky překladů TERMO a MODUL mohou být opatřeny buď do tvarovky:
  s vloženým heraklitovým dnem (tloušťky 25 mm, doléhá na rozpěru z pozinkované pásoviny
a nezvětšuje výšku tvarovky)
nebo
  podloženým polystyrénovým dnem (tloušťky 60, 80, 100 a 120 mm, doléhá na spodní hranu stěn
tvarovky a zvětšuje výšku tvarovky o zvolenou tloušťku dna).

Překlady - foto 1 Překlady - foto 2


ZATEPLENÉ TVAROVKY PŘEKLADŮ TERMO PLUS, pro vytvoření překladu s vloženými válcovanými nosníky


Tvarovka překladů TERMO PLUS konstrukčně a rozměrově vychází z tvarovky TERMO, jediným rozdílem je rozdělávací horní sponka z pásoviny, umožňující jednoduché nasunutí na již osazené válcované nosníky, položené na zdivu.

Tvarovka překladů TERMO PLUS - foto 1 Tvarovka překladů TERMO PLUS - foto 2


NEZATEPLENÉ TVAROVKY PŘEKLADŮ MODUL PLUS, pro vytvoření překladu s vloženými válcovanými nosníky


Tvarovka překladů MODUL PLUS konstrukčně a rozměrově vychází z tvarovky MODUL, jediným rozdílem je rozdělávací horní sponka z pásoviny, umožňující jednoduché nasunutí na již osazené válcované nosníky, položené na zdivu.

Tvarovky překladů TERMO PLUS - foto 1 Tvarovky překladů TERMO PLUS - foto 2


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.vencovky.cz


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji