STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

STROPY


PANEL ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE STAVOMODUL


  POPIS VÝROBKU
Stropní konstrukce sestavená z jednotlivých, na zakázku vyrobených panelů ztraceného bednění STAVOMODUL a doplňkových prvků je snadno proveditelnou variantou monolitických železobetonových žebírkových stropů s výbornými technickými vlastnostmi. Nosnými bočnicemi panelů jsou dřevěné impregnované fošny, zajišťující již uložení panelu ztraceného bednění na zdivo, podhled tvoří dřevoštěpkové, případně dřevocementové desky, výplň panelu polystyrénový blok. Panely se na stavbě pouze sesadí k sobě, jednoduše se provede podepření, bez potřebného přizvednutí (vzepětí) uprostřed rozpětí. V místě nosných železobetonových žeber se vloží připravený koš z nosné betonářské výztuže a celá konstrukce se zalije betonovou směsí.

Snadná manipulace s panely stropu STAVOMODUL nevyžaduje žádnou mechanizaci.

Stropní panely - foto 01 Stropní panely - foto 02

Stropní panely - foto 03 Stropní panely - foto 04


  ROZMĚRY VÝROBKU
Panely ztraceného bednění STAVOMODUL se vyrábějí dle požadavku na konkrétní stavbu a strop, využívá se základní osové vzdálenosti nosných žeber 675 mm (u dřevoštěpkových panelů) a 500 mm (u dřevocementových panelů), základní varianta tloušťky stropu 240 mm je navržena pro rozpětí max. 5,60 m, zvýšená tloušťka stropu 280 mm je navržena pro rozpětí max. 6,20 m.


Řez stropem


  POUŽITÍ NA STAVBĚ
Použitelnost panelů ztraceného bednění STAVOMODUL je na stavbách, zejména rodinných domech, kde je potřebné zajistit únosný žebírkový železobetonový strop při nižší hmotnosti stropu, rychlejší a snadnější postup montáže na stavbě, tepelnou izolaci v rozhodující ploše stropů, polohu nosných žeber v konkrétních požadovaných místech a zajištění jednoduchých postupů pro inženýrské sítě a komíny. Představují variantní řešení pro běžná řešení s použitím betonových a keramických stropních vložek, kde výše uvedené výhody nelze dosáhnout.

Rychlé a jednoduché osazení panelů ztraceného bednění STAVOMODUL.

Osazení panelů ztraceného bednění STAVOMODUL - foto 01 Osazení panelů ztraceného bednění STAVOMODUL - foto 02

Osazení panelů ztraceného bednění STAVOMODUL - foto 03 Osazení panelů ztraceného bednění STAVOMODUL - foto 04


Panely ztraceného bednění jsou připraveny včetně atypických rozměrů - na míru, s možností více výškových úrovní.

Panely ztraceného bednění - foto 01 Panely ztraceného bednění - foto 02


Výztuž žebírka je v místě, aby vynášelo potřebná zatížení, například příčkou.

Panely ztraceného bednění - foto 03 Panely ztraceného bednění - foto 04


Připravenost k betonáži vyžaduje nejen kontrolu uložení výztuže žebírkového monolitického stropu s panely ztraceného bednění STAVOMODUL, ale i provizorní podepření, bez předpětí.

Stropy - podepřená konstrukce Stropy - před betonáží

Panely ztraceného bednění - foto 05 Panely ztraceného bednění - foto 06


Betonáž stropu je shodná s obdobnými vložkovými stropy, vytvářejícími monolitický žebírkový strop.

Panely ztraceného bednění - foto 07 Stropy - zalévání čerpadlem

Panely ztraceného bednění - foto 08 Dokončený a přebroušený strop


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji