STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

VĚNCE JEDNOSTRANNÉ


Vyrábíme izolační jednostranné věncové dílce TERMO – pro Vaše stropy ...

odrazka pro monolitické deskové železobetonové stropy
odrazka pro panelové stropy, (keramické, železobetonové, předpjaté)
odrazka pro skládané stropy, (s keramickými, betonovými či polystyrénovými vložkami)
odrazka s tepelně-izolačními vlastnostmi, (zabraňují tepelným mostům)
odrazka pro snadnou montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka rychlost montáže, (s lehkými dílci, s jednoduchým dořezáváním a zajištěním)
odrazka celkově nižší náklady na provádění stropů

Připravený dílec TERMO sdružuje funkci bednění v úrovni zvolené stropní konstrukce a potřebné tepelné izolace.

Věnce jednostranné - foto 01 Věnce jednostranné - foto 02


Upravený dílec TERMO s vnitřní nízkou heraklitovou stěnou – pro splnění požadavku výrobce k ukládání stropních panelů na roznášecí betonovou mazaninu.

Věnce jednostranné - foto 03 Věnce jednostranné - foto 04


  POPIS DÍLCE
Dílec jednostranného bednění věnců TERMO je tvořen tepelně-izolační stěnou, (nejčastěji z extrudovaného polystyrénu), která je opatřena pomocnými pozinkovanými úhelníky a doplňkovými speciálními spojovacími a plastovými kotevními hřeby.


  ROZMĚRY VÝROBKU
Délka dílce ... pro XPS ... 1250 mm, (případně pro EPS … 1000 nebo 2000 mm)
Výška dílce ... 150 mm až 330 mm ... (odpovídá tloušťce stropní konstrukce)
Tloušťka dílce ... obvykle 60 nebo 80 mm z důvodu nejen tuhosti, ale nepřekročení smykových napětí ve zdivu

Věnce jednostranné - foto 05 Věnce jednostranné - foto 06


  MONTÁŽ NA STAVBĚ
Připravený dílec TERMO se jednoduše osadí k venkovnímu líci zdiva do připravené běžné montážní nízkoexpanzní PUR pěny. Spodní pozinkované úhelníky slouží k pomocnému zajištění konvexními hřebíky (např. do pórobetonových tvárnic nebo vložením hřebů do svislých vypěněných mezer keramických tvarovek). Horní pozinkované úhelníky zajišťují dílec v potřebné poloze zajištěním vázacím drátem k výztuži stropních nosníků, případně k provizorním montážním dřevěným kolíkům osazených ve spárách panelů. Pro spolupůsobení izolační stěny a betonu věnce montované stropní konstrukce či stropní železobetonové desky jsou použity speciální plastové kotevní trny.

Věnec jednostranný


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji