STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

VĚNCE OBOUSTRANNÉ


  FUNKCE VĚNCŮ - OBECNĚ
Věnce ve stavbě plní funkci železobetonového trámu, který ztužuje celý objekt, roznáší zatížení od stropní konstrukce a od konstrukce zastřešení (krovu). Aby tuto funkci mohl věnec zdárně plnit, měl by být celistvý, řádně vyztužen, s maximálním průřezem nosného železobetonového jádra věnce, s potřebnou tepelnou izolací do venkovního prostoru k zamezení tepelných mostů.


  VYRÁBÍME TVAROVKY VĚNCOVEK
odrazka pro použití na všechny druhy a tloušťky zdiva (keramické, pórobetonové a sendvičové)
odrazka pro novostavby i rekonstrukce
odrazka pro obvodové a vnitřní nosné zdivo
odrazka zateplené a nezateplené
odrazka v požadovaném rozměrovém a materiálovém provedení, které potřebujete
odrazka jednoduchá stavebnice (bednění a zateplení v jednom pracovním kroku)
odrazka snadná montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka lepší statické a tepelně izolační vlastnosti než při použití běžných věncových prvků
(větší železobetonový průřez věnce, použití kvalitních izolačních materiálů)
odrazka rychlost montáže
odrazka celkově nižší náklady na provádění věnců


ZATEPLENÉ TVAROVKY


TERMO Ekonomik E

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky do 500 mm a pro rekonstrukce (s tloušťkou zdiva i větším).

Je tvořena vnější (tl. 60 až 200 mm) i vnitřní (tl. 60 mm) tepelně-izolační stěnou z tuhého fasádního polystyrénu. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi - sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně 200 nebo 300 mm).

Věnec TEE Věnec, detail


TERMO Ekonomik H

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky od 300 mm do 500 mm.

Je tvořena vnější (tl. 60 až 200 mm) tepelně-izolační stěnou z tuhého fasádního polystyrénu a vnitřní stěnou z dřevocementové - heraklitové desky (tl. 25 mm). Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi - sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně 200 nebo 300 mm).

Věnec TEH Roh Termo
  Roh termo (větší náhled)

NEZATEPLENÉ TVAROVKY


MODUL Ekonomik

Tvarovka je určena pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 200 až 300 mm, (případně i 175 mm) nebo pro obvodové zdivo, které bude následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem.

Je tvořena vnější a vnitřní stěnou z dřevocementové - heraklitové desky (tl. 25 mm). Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi - sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně 200 nebo 300 mm).

Věnec ME Modul E


Výztuž tvarovek – koše Kari

Tvarovky TERMO Ekonomik E, TERMO Ekonomik H a MODUL Ekonomik jsou již z výroby opatřeny nasunutým košem z ohýbané Kari sítě (obvykle KD37 nebo KH 20), která plní funkci smykové výztuže (třmínků) a usnadňuje pracné navazování třmínků.

Realizace: Věnce oboustranné - foto 01 Realizace: Věnce oboustranné - foto 02

Realizace: Věnce oboustranné - foto 03 Realizace: Věnce oboustranné - foto 04

Realizace: Věnce oboustranné - foto 05 Realizace: Věnce oboustranné - foto 06


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.vencovky.cz


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji